Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Zarząd Dróg Powiatowych ...

Zarząd Dróg Powiatowych

Do zadań Zarząd Dróg Powiatowych należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącej informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
3) pełnienie funkcji inwestora
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zwiazanych z drogą
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykorzystanie innych zadań na rzecz obronności kraju
7) koordynacja robót w pasie drogowym
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
21-010 Łęczna

Tel. (81) 752 30 82
Fax. (81) 752 30 83
e-mail: zdp@powiatleczynski.pl
http://www.zdpleczna.bip.e-zeto.eu/
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków